گیلان فارس

دریافت بازخورد درباره مدیران آموزشگاه
لطفا به سوال‌هایی که در ادامه پرسیده می‌شوند، پاسخ دهید. پاسخ‌دهی به هیچ‌یک از سوال‌ها اجباری نیست و هریک را تمایل ندارید، پاسخ ندهید.