گیلان فارس

شعب

لیست شعبه های آرایشگاه زنجیره ای گیلان فارس

مدیرشعبه:قاسم محمد زاده

آدرس :معالی آباد ابتدای خیابان دنا 

شماره تماس:9173059379

مدیر شعبه:سید فرشید حسیننی

آدرس :بلوار صنایع خیابان فرمانداری

شماره تماس:9116064119

 

مدیر شعبه:افشین معطر

آدرس:دروازه کازرون ابتدای خیابان مشیر کهنه

شماره تماس:9176163756

مدیر شعبه:احد محسن زاده

آدرس:شهرک گلستان بلوار علامه امینی بازارچه سحر

شماره تماس:9171011577

مدیر شعبه: فریبرز حنیفه

آدرس:معالی آباد خیابان بهاران جنب نان فانتزی پیروزی

شماره تماس:9173115026

مدیر شعبه:مجتبی شعبان پور

آدرس:شهرک گلستان فلکه اول روبروی پمپ بنزین

شماره تماس:9171399778

مدیر شعبه:علی رضا آقا بیگی

آدرس :چمران ابیوردی

 شماره تماس:9179176810

مدیر شعبه:

آدرس:

شماره تماس

مدیر شعبه:امین زارعی

آدرس:صدرا خیابان ارم 

شماره تماس:9199606213

مدیر شعبه:محمد علی جهاندیده

آدرس:اصلاح در منزل

شماره تماس:9179260934

مدیر شعبه:محمد رضا خلیلی

آدرس:معالی آباد روبری خیابان دوستان

شماره تماس:9365125046

مدیر شعبه:حسین رحیمی

آدرس:خیابان زند بین خیابان خیام و انوری جنب چلوکبابی هاشمی

شماره تماس:9331544694

مدیر شعبه:ولی علیزاده

آدرس:معالی روبروی خیابان دوستان طبقه اول

شماره تماس:9173000223

مدیر شعبه:ذریه

آدرس:صدرا بلوار دنا مجتمع مروارید جنب اداره ورزش 

شماره تماس: 9330921176

مدیر شعبه:مهرافشلن

آدرس:صدرا خیابان مولانا

شماره تماس:9174047704

مدیر شعبه:عطایی

آدرس:فلکه معلم ناحیه مقاومت ثارالله

شماره تماس:9179170986

مدیر شعبه:امید پالاهنگ

آدرس:تهران شهرک اندیشه

شماره تماس:9333534509

مدیر شعبه:

آدرس:

شماره تماس

مدیر شعبه:ابوالفضل زارع

آدرس:مرودشت روستای فتح آباد

شماره تماس:9365663792

مدیر شعبه:ده بزرگی

آدرس:دروازه قرآن جنب بیمارستان مادر و کودک

شماره تماس:9029141949

مدیر شعبه:مهدی زرین حقیقی

آدرس:کشور کانادا

شماره تماس:9173152951

مدیر شعبه:مجتبی رجا

آدرس:فرهنگشهر ابتدای کوچه 37

شماره تماس:9333021332